Διαφήμιση

Οι χημικές αντιδράσεις έχει ως αντιδρών ουσία το H2O (νερό).

Οι ισορροπημένες χημικές εξισώσεις με τα αντιδρώντα περιέχουν H2O

Νέα Μόνο το 5% του ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ θα γνώριζε

Διαφήμιση

Οι 10 κορυφαίες χημικές αντιδράσεις (ισορροπημένη εξίσωση) που έχουν H2O ως αντιδραστική ουσία, ταξινομημένες ανά όγκο αναζητήσεων

Παρακάτω είναι όλες οι εξισώσεις που αναζητούνται περισσότερο από χρήστες του συστήματός μας. Όλη η εξίσωση έχει εξισορροπηθεί, κάντε κλικ σε κάθε μία για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

2H2O → 2Η2 + O2 3H2O + P2O5 → 2Η3PO4 CaO + H2O → Ca(OH)2 Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe (ΟΗ)3 2H2O + 2Na → H2 + 2ΝαΟΗ Br2 + H2O + (NH4)2SO3 → (ΝΗ4)2SO4 + 2ΗΒρ 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2ΝαΟΗ CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 2H2O + 2K + CuSO4 → Cu (ΟΗ)2 + H2 + K2SO4 2H2O + 2KMnO4 + 5 SO2 → 2Η2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

Top 10 ισορροπημένη χημική αντίδραση συνδυασμού που έχει H2O ως αντιδραστική ουσία

3H2O + P2O5 → 2Η3PO4 CaO + H2O → Ca(OH)2 H2O + CO2 → Η2CO3 Μπάο + H2O → Ba(OH)2 CH3CH = CHCH3 + H2O → C4H10O C2H4 + H2O → C2H5OH H2O + N2O5 2HNO3 H2O + Na2O → 2NaOH

Βρήκαμε τουλάχιστον 8 ισορροπημένες χημικές αντιδράσεις που έχουν H2O (νερό) ως αντιδρώντες ουσίεςTop 10 ισορροπημένη χημική αντίδραση αποσύνθεσης που έχει H2O ως αντιδραστική ουσία

2H2O + CaCl2 → Ca(OH)2 + Cl2 + 2H2

Βρήκαμε τουλάχιστον 1 ισορροπημένες χημικές αντιδράσεις που έχουν H2O (νερό) ως αντιδρώντες ουσίεςTop 10 ισορροπημένη χημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής που έχει H2O ως αντιδραστική ουσία

2H2O → 2Η2 + O2 3H2O + P2O5 → 2Η3PO4 2H2O + 2Na → H2 + 2ΝαΟΗ Br2 + H2O + (NH4)2SO3 → (ΝΗ4)2SO4 + 2ΗΒρ 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2ΝαΟΗ CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 2H2O + 2K + CuSO4 → Cu (ΟΗ)2 + H2 + K2SO4 2H2O + 2KMnO4 + 5 SO2 → 2Η2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 Cl2 + H2O → HCl + ΗΟΟΟ 2F2 + 2H2Ο → Ο2 + 4ΗΡ

Βρήκαμε τουλάχιστον 11 ισορροπημένες χημικές αντιδράσεις που έχουν H2O (νερό) ως αντιδρώντες ουσίεςΚορυφαία 10 ισορροπημένη χημική αντίδραση μονής αντικατάστασης που έχει H2O ως αντιδραστική ουσία

2H2O + 2Na → H2 + 2ΝαΟΗ H2O + Mg → H2 + MgO

Βρήκαμε τουλάχιστον 2 ισορροπημένες χημικές αντιδράσεις που έχουν H2O (νερό) ως αντιδρώντες ουσίεςΚορυφαία 10 ισορροπημένη χημική αντίδραση διπλής αντικατάστασης που έχει H2O ως αντιδραστική ουσία

2H2O + CaI2 → Ca(OH)2 + 2HI H2O + HCl + KCrO2 → KCl + Cr (ΟΗ)3 H2O + Na2CO3 + μαγνήσιο4 → Mg(OH)2 + Na2SO4 + CO2 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + 2ΗClO

Βρήκαμε τουλάχιστον 4 ισορροπημένες χημικές αντιδράσεις που έχουν H2O (νερό) ως αντιδρώντες ουσίες

Διαφήμιση

Ο Χορηγός μας

TVB Mờt Thời Để Nhớ

Εκτακτες ειδήσεις

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες Μόνο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν


Οι διαφημίσεις με μορφή εισοδήματος μας βοηθούν να διατηρούμε περιεχόμενο με την υψηλότερη ποιότητα γιατί πρέπει να τοποθετήσουμε διαφημίσεις; :ΡΕ

Δεν θέλω να υποστηρίξω τον ιστότοπο (κλείσιμο) - :(