Διαφήμιση

Αντίδραση διπλής αντικατάστασης - Σελίδα 1

Αντίδραση στην οποία τα θετικά και αρνητικά ιόντα δύο ιοντικών ενώσεων ανταλλάσσουν θέση για να σχηματίσουν δύο νέες ενώσεις. - Ενημερώθηκε το 2022

Ορισμός

AB + CD → AD + CB

Τα Α και C είναι θετικά φορτισμένα κατιόντα σε αυτήν την αντίδραση, ενώ τα Β και D είναι αρνητικά φορτισμένα ανιόντα. Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης εμφανίζονται συνήθως σε υδατικό διάλυμα μεταξύ των ενώσεων. Για να προκαλέσει αντίδραση, ένα από τα προϊόντα είναι συνήθως ένα στερεό ίζημα, ένα αέριο ή μια μοριακή ένωση όπως το νερό.

Ένα ίζημα σχηματίζεται σε αντίδραση διπλής αντικατάστασης όταν τα κατιόντα από ένα αντιδραστήριο συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια αδιάλυτη ιοντική ένωση με τα ανιόντα από το άλλο αντιδραστήριο. Η ακόλουθη αντίδραση συμβαίνει όταν αναμιγνύονται υδατικά διαλύματα ιωδιούχου καλίου και νιτρικού μολύβδου (II).

3Ba (ΟΧΙ3)2 + 2K3PO46KNO3 + Ba3(ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ4)2

Δεν διατίθεται

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + K3PO4 => KNO3 + Ba3(PO4)2  

Phương trình số #2

3Ca (ΟΗ)2 + 2H3PO46H2O + CaHPO4

Δεν διατίθεται

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H3PO4 => H2O + CaHPO4  

Phương trình số #3

Ca (ΟΗ)2 + 2HNO3Ca (ΟΧΙ3)2 + 2H2O

Δεν διατίθεται

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O  

Ο Χορηγός μας

TVB Mờt Thời Để Nhớ

Εκτακτες ειδήσεις

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες Μόνο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν


Οι διαφημίσεις με μορφή εισοδήματος μας βοηθούν να διατηρούμε περιεχόμενο με την υψηλότερη ποιότητα γιατί πρέπει να τοποθετήσουμε διαφημίσεις; :ΡΕ

Δεν θέλω να υποστηρίξω τον ιστότοπο (κλείσιμο) - :(